รายการทีวีเกียวกับเรา

                 ท่านสามารถคลิกเพื่อชมรายการย้อนหลังได้ตามภาพที่ปรากฏ ซึ่งจะได้สาระความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการต่างๆกว่าจะมาเป็นต้นอ่อนข้าวสาลีแบบปลอดสารได้ต้องเรียนรู้และอาศัยประสบการณ์ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ทุกอย่างไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัว ประกอบกับเรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ทำให้มีความสนใจและชอบที่จะลองผิดลองถูกอาศัยการทดลองจดบันทึก ซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดความเที่ยงตรง มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหารมาก่อน ทำให้มองภาพรวมการจัดการกระบวนการต่างๆในโรงเรือนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนการผลิตที่เป็นลำดับขั้นตอนมีการเน้นอบรมให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อต้นอ่อนข้าวสาลี แบบตัดสด ไปคั้นดื่ม ท่านมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เราได้คะ ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามอัพเดทสาระดีๆได้อีกช่องทางหนึ่งผ่านเพจ https://www.facebook.com/wheatgrassgreenup/

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาโดยตลอดคะ

Visitors: 101,816